Vrijwilligers borrel Dorpswijzer/ Het Ruilboek  

Op donderdag 18 januari zijn alle vrijwilligers van Dorpswijzer Het Ruilboek uitgenodigd in hun eigen Huiskamer. Het is zo’n gezellige ruimte met een mooie ambiance, waar iedereen zich thuis voelt. Ineke Nous de voorzitter heet de 22 aanwezigen vrijwilligers welkom en geeft een terugblik en toekomstplannen.

Na de coronajaren groeide aan aantal bezoekers in 2023 met 7 %, van 2.597 naar 2.803 in 2023. Dorpswijzer het Ruilboek heeft dus duidelijk een functie in het dorp. Niet alleen voor alle (nieuwe) boeken die gebracht worden, 1.386 in 2023, maar juist ook voor een praatje en de krant. Ook het aantal vrijwilligers is gegroeid, 4 nieuwe gastvrouwen en 1 heer zijn erbij gekomen in 2023. Helaas zijn er ook een paar mensen van het bestuur gestopt. Dat maakt dat we nieuwe leden gaan zoeken om de vacatures op te vullen die in het team passen.

De sfeer is goed in Het Ruilboek, het wordt een Huiskamer voor iedereen. De Voorzitter bedankt een aantal vrijwilligers, die actief zijn voor bepaalde activiteiten; zoals koffie automaat, andere spullen, rooster en Zonnebloemgasten dagen. Want zonder deze taken en regeling kan Dorpswijzer / Het Ruilboek niet draaien.

Sinds kort is er samenwerking met KBO en Dames Collectief. Een start is gemaakt met een leesclub. Gezamenlijk werken aan onze doelgroepen met het thema ‘eenzaamheid bestrijden’ door verschillende dingen op touw zetten, oa. lunch voor senioren in de Pekhoeve.

Tot slot meldt Ineke Nous, dat ze vanaf 1 januari 2024, voorzitter ad interim is. Er wordt actief gezocht naar een opvolger/ster. Met : “een toast op ons allen en een voorspoedig 2024” sluit Ineke haar speech af. Dus aan de borrel en hapjes en lekker bijkletsen met z’n allen.

Vergeet niet Dorpswijzer/ Het Ruilboek is van maandag t/m vrijdag van 10- 16 uur open voor een bakje koffie, krant of boekenruil. Volg ons ook voor activiteiten in de Nieuwsbrief ONS Ulvenhout. Voorpagina Ons Ulvenhout of op de website: Het Ruilboek – Het Ruilboek Ulvenhout (dorpswijzer.nl)

Vrijwilligers borrel Dorpswijzer/ Het Ruilboek