Stichting Dorpswijzer Ulvenhout heeft de status van ‘algemeen nut beogende culturele instelling’ (ANBI; RSINummer 858169137) per 1 januari 2021. Dit betekent dat giften als ‘Vriend van het Ruilboek’ aan Stichting Dorpswijzer Ulvenhout in aftrek kunnen worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Het jaarverslag 2022, het financieel verslag 2022 en het Beleidsplan zijn hier te downloaden.

ANBI

Jaarverslagen

Beleidsplan-Stichting-Dorpswijzer-Ulvenhout

Balans-en-resultatenrekening-2022-Stichting-Dorpswijzer-Ulvenhout

Def. Jaarplan 2023 Stichting