Stichting Dorpswijzer Ulvenhout heeft de status van ‘algemeen nut beogende culturele instelling’ (ANBI; RSINummer 858169137) per 1 januari 2021. Dit betekent dat giften als ‘Vriend van het Ruilboek’ aan Stichting Dorpswijzer Ulvenhout in aftrek kunnen worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Het jaarverslag 2021, het financieel verslag 2021en het Beleidsplan zijn hier te downloaden.

ANBI

Jaarverslagen