Stichting De Dorpswijzer draait volledig op vrijwilligers. Er is geen verdienmodel en als stichting zijn wij financieel afhankelijk van sponsoren, donateurs en Vrienden.

Wij zijn altijd blij met Vrienden die ons een warm hart toedragen en dat willen omzetten in financiële daadkracht. Vrienden leggen met hun financiële bijdrage een stevige basis om de activiteiten van Stichting De Dorpswijzer en Het Ruilboek voor de gemeenschap mogelijk te maken.

Je kunt eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op rekening nr NL70RABO0325252114 t.n.v. Stichting Dorpswijzer Ulvenhout. Laat het ons weten via mail of telefoon of onderstaande contactformulier. Wij stellen het op prijs als u ook uw e-mailadres aan ons doorgeeft.

N.B.: We zijn bezig met het aanvragen van een ANBI-status.

Vrienden van flyer voorkant
Vrienden van flyer achterkant

Wil je nader kennis maken, neem dan contact met ons op met onderstaand formulier: