Regen, regen en nog eens regen. Woensdag 25 oktober was om 13 uur Het Ruilboek voor de
zevende keer dit jaar weer ingericht voor de Zonnebloemgasten. De aankondiging aan vrijwilligers
van beide organisaties, Dorpswijzer/Het Ruilboek en Zonnebloem UGS, was op tijd verstuurd. Jammer dat de regen ook ruim voldoende was op die woensdag, waardoor het niet
aantrekkelijk was om te komen. Het was een beetje stilletjes aan de grote tafel. Wel waren 2 jonge
bezoekers, onafhankelijk van elkaar, binnen gekomen juist i.v.m. de regen. Eén noemde de Karkooi het
Schuilboek. Zo zie je maar weer wat voor rol de Karkooi heeft in Ulvenhout.
Je hebt overal die-hards, zo ook onder de Zonnebloemgasten. Al vele keren is Nel geweest en ook nu
trotseerde ze de regen en was ze met de rollator naar Het Ruilboek gekomen. Zoals altijd hebben we
veel historische (familie)kennis uitgewisseld. Je komt dan verrassende relaties tegen. Kom toch ook eens, want het is helemaal niet saai. Er borrelen allerlei vragen op, opmerkingen en oud-
gezegden én er wordt natuurlijk gelachen. Nel was de enige Zonnebloemgast die er deze middag
was. De regelmatige Zonnebloemgast Annie Taks was 3 oktober overleden. We misten haar zeker in
de verhalen en gesprekken. Haar gemis zal ook gevoeld worden bij de viering van het 60-jarig jubileum van de Zonnebloem afd. Ulvenhout Galder Strijbeek op vrijdag 24 november a.s.
Traditie? Het Ruilboek en Zonnebloemgasten, ja zeker. Vandaar dat de volgende ontmoeting op woensdagochtend 29 november is gepland. In het kader van ‘het ingezette samengaan’ ten behoeve van Ontmoetingspunten van Het Ruilboek met Zonnebloem en KBO komen dergelijke acties tot stand. De Ruilboek-gastvrouwen, Lenie van Boxsel en Marijke Timmermans zullen op woensdagmiddag 20 december de Zonnebloemgasten en andere (eenzame) personen opnieuw verwelkomen. Schrijf de data in je agenda en breng bekenden mee om het te mee te maken. De Karkooi-drempel slijten we zo in voor iedereen.
Tekst: Marijke Timmermans en Lenie van Boxsel

Traditie? Het Ruilboek open voor Zonnebloemgasten