Stichting Dorpswijzer Ulvenhout is opgericht in 2017 en voortgekomen uit een initiatief van de Dorpsraad Ulvenhout om een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor Ulvenhout te realiseren. Onze activiteiten willen een bijdrage te leveren aan het sociaal maatschappelijke en culturele klimaat van Ulvenhout. Kern hierbij is de ontmoetingsfunctie en het bieden van informatie. Mensen ontmoeten elkaar rond de dorpstafel. Je kunt er boeken ruilen, een krant of tijdschrift lezen, of gewoon een praatje maken met een kop koffie of thee erbij.

Onze stichting heeft geen commerciële doelstellingen, inkomsten komen van sponsoren, schenkingen en van de Vrienden van het Ruilboek. De stichting wordt gedragen door vrijwilligers, die alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur bestaat uit 3-5 personen, benoemd voor 4 jaar.

Het dagelijkse bestuur bestaande uit:

Voorzitter: Ineke Nous
Secretaris: Lutgarde Govaerts
Penningmeester: Jacqueline Martens – Jans-Beeke

Leden: Jan van Oord en Rob Oostenbroek

De bestuursleden van Stichting Dorpswijzer Ulvenhout ontvangen geen vergoeding.