De Dorpswijzer is een jonge stichting in Ulvenhout, met als doel het bieden van een gemakkelijk toegankelijke en comfortabele ontmoetingsplek voor bewoners van Ulvenhout alsook andere belangstellenden.

De activiteiten hebben ten doel een bijdrage te leveren aan de sociaal maatschappelijke en culturele samenhang van Ulvenhout. Kernfunctie hierbij is de ontmoetingsfunctie.

Mensen ontmoeten elkaar rond de Dorpstafel. Je kunt er boeken ruilen, een krant of tijdschrift lezen, of gewoon een praatje maken met een kop koffie of thee erbij.

In beperkte mate verzorgt de Dorpswijzer ook culture activiteiten in de vorm van lezingen en presentaties.

Het bestuur

De Dorpswijzer kent een (dagelijks) bestuur, bestaande uit vrijwilligers.

Voorzitter: Ineke Nous
Secretaris: Johan Mulders
Penningmeester: Kees Bieman


Concreet verzorgt de stichting nu de volgende activiteiten:

Ruilboeken

Het principe is eenvoudig: je brengt een boek en je kunt er een ander boek voor meenemen. Rondom de ontmoetingstafel staan vele boeken, met zorg geselecteerd door de werkgroep Het Ruilboek.

Er is ook een aparte hoek met Kinderboeken en een kastje met Grote letterboeken. Tijdens de openingstijden verzorgen gastheren en gastvrouwen de koffie en het praatje rond de Dorpstafel.

Culturele activiteiten

In beperkte mate verzorgt Stichting Dorpswijzer Ulvenhout ook culturele activiteiten in de vorm van lezingen en presentaties.