Het Vierkant van Maurits? Wat is dat voor een vierkant? Heeft het misschien iets te maken met prins

Maurits van Oranje-Nassau, van ouds bekend in Breda en omstreken?

Ben van der Veer doet het allemaal uit de doeken in zijn voordracht Een rondje over het Vierkant. Hij

houdt die op verzoek van Stichting Dorpswijzer/Het Ruilboek en van Heemkundekring Paulus van

Daesdonck. http://www.paulusvandaesdonck.nl

In zijn presentatie laat hij zien hoe 400 jaar geleden ijverige landmeters in opdracht van een

 Ambitieuze prins Maurits, heer van Breda, in het Mastbos een vierkant lieten aanleggen van dreven,

lanen, paden en kaden. Het resultaat was een prachtige kaart en een bijzonder vierkant. Dat vierkant

raakte in de afgelopen eeuwen in verval en in vergetelheid. Sinds enkele jaren is er weer volop

aandacht voor.

Ben van der Veer maakt met u een rondgang over dit historische vierkant, en stelt de vraag: “Wat

kunnen wij nou nog met dat vierkant?” Hij heeft zelf enkele suggesties, en wil graag met de mensen

in de zaal in gesprek over de toekomst van dit unieke vierkant.

Woensdag 3 mei, SCC De Pekhoeve in Ulvenhout.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Toegang is gratis.

Zie graag ook:

https://www.onsulvenhout.nl/N5582-NG427-W47-C14243-Lezing-over-Het-Vierkant-van-Maurits-op-woensdag-3-mei.html

Lezing over Het Vierkant van Maurits op 3 mei a.s.