De Karkooi maakt deel uit van Boerderij de Pekhoeve. Een rijksmonument midden in Ulvenhout met een boerderij met schuur, de voormalige Vlaamse schuur (nu Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve), een bakhuisje en de Karkooi (of Karschob). Boerderij de Pekhoeve wordt voor het eerst genoemd in 1590.

Over de historie van de Karkooi is weinig bekend. Uit bouwhistorisch onderzoek blijkt dat de Karkooi waarschijnlijk stamt uit het midden van de 19e eeuw. Karakteristiek is de indeling in drieën, oorspronkelijk een open middendeel met aan beide zijden een gesloten schuurdeel. De gebinten van de Karkooi zijn de belangrijkste historische elementen. De huidige vorm van de Karkooi stamt van verschillende tijdstippen. Oorspronkelijk lag de opening van de Karkooi aan de noordzijde. Toen de Karkooi een opening aan de zuidzijde  kreeg is waarschijnlijk het gebouw wat naar het noorden en westen uitgebreid. Deze uitbreiding is nog goed te zien in de huidige dakstructuur. Groot onderhout heeft plaatsgevonden in 1973 en veel van het huidige houtwerk stamt uit deze periode. In 2021 is het gebouw volledig gerestaureerd en wordt momenteel aangepast aan het huidige gebruik.

De Karkooi of wagenschuur was voor een boer een gebruiksonderdeel en werd aangepast voor een veranderend gebruik. Op historische foto’s zijn deuren, ramen en luiken te zien op plekken die nu dicht zitten.

Het middendeel is altijd gebruikt voor de opslag van landbouwwerktuigen als ploegen en karren. In het linkerdeel (straks het  kinderdagverblijf) stond jong vee en later paarden. Het rechterdeel werd voor opslag gebuikt en hier stond een rijtuig. Daarom is de meest rechtste opening ook hoger om het rijtuig gemakkelijk in en uit te kunnen rijden. Bij het archeologisch onderzoek in 2021 bleek er ook een aparte vloer te liggen onder de aanwezige vloer waarop dat rijtuig destijds gestaan heeft. Rijtuigen zijn er natuurlijk in allerlei typen, een boer beschikte meestal over een eenvoudig gerij,  waarmee hij ’s zondags naar de kerk reed. Kleine tweewielige lichte rijtuigen waarbij over de zitplaatsen een kap of huif kon worden getrokken. De ruimte waar dit rijtuig vroeger gestaan heeft, draagt daarom de toepasselijk naam ’t Gerij. En daar huist binnenkort Het Ruilboek!

Meer informatie over Boerderij de Pekhoeve kunt u vinden op www.boerderijdepekhoeve.nl

Hieronder ziet u links een foto van Jos Sprangers (november 1971) en daarnaast een foto uit april 2020. Bij een ander nieuwsbericht staan foto’s van de huidige situatie gedurende de verbouwing.

Historie van de Karkooi