Op 30 juni werd ter gelegenheid van de afsluiting van het seizoen en de start van de vakantieperiode – wij zijn in juli en augustus geopend van 10 tot 13 uur – door het Bestuur van de Dorpswijzer een borrel voor alle vrijwilligers georganiseerd. Gelukkig was het fraai weer en konden we ook buiten genieten van de hapjes (dank aan Jeannine de Lange en Siew Kien Sax!) en drankjes. Ineke Nous, onze voorzitter, bedankte in haar korte speech alle vrijwilligers voor hun inspanningen van het afgelopen jaar. Zij herdacht Johan Mulders nogmaals die zich heeft ingespannen om de restauratie van de Karkooi te realiseren. Tevens stond zij stil bij de moeilijke periode waarin Trees Tolenaar zich momenteel bevindt.

Het was een gezellig samenzijn! Hieronder een impressie van de middag met enkele foto’s die werden gemaakt door Marijke Timmermans.

Afsluiting seizoen met een borrel voor alle vrijwilligers