Op zaterdag 15 oktober nam het bestuur van de Dorpswijzer Ulvenhout afscheid van een bestuurslid met grote verdienste: Johan Mulders. Halverwege dit jaar heeft Johan om gezondheidsredenen zijn functie neergelegd.

Bij de afscheidslunch werd met grote waardering gesproken over zijn betrokkenheid bij het project Ruilboek, een ruilproject voor boeken dat werd opgericht in 2015. Met de openstelling van het Ruilboek werd tevens invulling gegeven aan de beoogde ontmoetingsfunctie die met het sluiten van de bibliotheek in 2014 was verdwenen. Sociaal bewogen en met oog voor het maatschappelijk belang wist Johan mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren om ook actief te worden bij het project Ruilboek. Als secretaris van de Stichting Dorpswijzer onderhield hij vele jaren contacten met gemeente, provincie en sponsoren. Door regelmatig te publiceren in regionale week- en dagbladen wist hij voortdurend de aandacht op Het Ruilboek te vestigen. In de achter ons liggende jaren groeiden we dan ook uit van een proefproject met 300 boeken en 6 medewerkers tot een organisatie waar 45 vrijwilligers werkzaam zijn en wekelijks tientallen bezoekers over de vloer komen. Dagelijks zijn we geopend van 10 tot 16u, we worden gewaardeerd tot buiten onze dorpsgrenzen.

Maar de grootste verdienste van Johan is wel de verbouwing van de Karkooi op het historische Pekhoeveterrein. Mede door zijn bouwkundige inbreng werd in 2020 na enkele jaren noeste arbeid de bouwvergunning verleend om de historische Karkooi te renoveren. Daarmee maakte hij mogelijk dat de Stichting Dorpswijzer Ulvenhout in de zomer van 2021 kon verhuizen naar dit nieuwe onderkomen.

Zijn hart ligt en lag bij Het Ruilboek. Ineke Nous sprak in een paar bewoordingen nogmaals haar grote  waardering uit voor de maatschappelijke betrokkenheid van Johan. Hij was een prettig man om mee samen te werken, problemen bestonden niet voor hem, altijd zocht hij naar mogelijkheden, niet naar onmogelijkheden. Zijn opgewekt karakter maakte hem tot een gezellige collega om mee samen te werken.

“We zullen je geweldig gaan missen. Ik hoop dat je nog lange tijd is gegeven om met voldoening terug te kijken op wat je voor het dorp Ulvenhout, maar zeker ook voor de Stichting Dorpswijzer hebt bereikt. Jouw naam zal voor altijd verbonden zijn aan Het Ruilboek en aan de Stichting Dorpswijzer. Weet dat de deur van Het Ruilboek altijd voor je open staat!”

Namens het Bestuur Stichting Dorpswijzer Ulvenhout,

Ineke Nous, voorzitter

Afscheid van bestuurslid Johan Mulders