De restauratie van de Ulvenhoutse Karkooi is voltooid.
In de gerestaureerde Karkooi is een nieuwe ruimte voor KDV/BSO
Boeffies en Bengeltjes in het midden- en westelijk deel. Het Ruilboek is in
het oostelijk deel gelegen tegen de Dorpstraat. Deze dorpskamer heeft de
naam ‘t Gerij gekregen, want het is de plek waar vroeger de sjees of ‘t gerij werd gestald.
Het gebouw is een rijksmonument en dat betekent dat de bouwkundig
historische waarden niet aangetast mogen worden. Dat is ook zeker niet het
geval; met behoud van de oorspronkelijke contouren, de karakteristieke
gebintenconstructie, de gepotdekselde buitenwand en de rietgedekte
sporenkap mag gesteld worden dat de restauratie in dat opzicht geslaagd is.
Toch is meteen ook een modern gebouw ontstaan met karaktervolle kamers,
een fraaie inrichting en goed geïsoleerd. Het is ook een ‘gasloze’ Karkooi
geworden, de vloeren worden verwarmd via een warmtepomp en er zit een
adequaat warmteterugwinningsysteem (WTW) in.
Het dakwater gaat straks bij intense buien niet naar de riolering maar naar de
sloot achter op het Pekhoeveterrein.
Als je de verdere ontwikkelingen wilt volgen kijk dan op www.dorpswijzer.nl

Namens de Werkgroep Het Ruilboek
Johan Mulders

Na ruim twee maanden kunnen we de verhuizing zeer geslaagd noemen!