De stichting Dorpswijzer heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, sociale en culturele samenhang in Ulvenhout.

Het Ruilboek vormt de trekker van vele activiteiten die we op dit vlak trachten te realiseren.